Cumartesi, Eylül 18

Yazar: Celil Kursun

KUTUL AMARE’DE ESİR DÜŞEN İNGİLİZLERE NE OLDU?
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

KUTUL AMARE’DE ESİR DÜŞEN İNGİLİZLERE NE OLDU?

Kutul Amare zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun kazandığı en önemli muvaffakiyetlerden birisiydi. Bağdat’ı fethetmek için yola çıkan İngiliz kuvvetlerinin teslim alınması Türk ordusuna itibar ve şan kazandırdığı gibi İngiliz ordusunun prestij kaybına uğramasına sebep olmuştu. Kutülammare zaferi müttefik devletler olan Almanya, Avusturya, Bulgaristan tarafından tebrik mesajları gönderilerek kutlandı. Almanya imparatoru bu zafer münasebetiyle okulları bir gün tatil ederek kutlamalar yapılmasını emretti. Alman bestekâr Paul İwan tarafından zafer üzerine bir marş bestelenerek padişaha takdim edilmiştir. Kutul Amare'den Alınan İngiliz Esirler ve Esirlerin Anadolu’ya Sevkiyatı Osmanlı topraklarında Birinci dünya savaşında esir olan İtilaf Devleti askeri sayısı 1916 Ekim ay...
OSMANLI’NIN ENFORMASYON AĞI: JURNALCİLİK VE HAFİYELER
MAKALELER, Savunma Sanayi, Tarih

OSMANLI’NIN ENFORMASYON AĞI: JURNALCİLİK VE HAFİYELER

Osmanlı İmparatorluğu’nun günlük hayatına ilişkin önemli kaynaklardan olan hafiyeler ve jurnaller, gizemli yapıları itibariyle özgün bir yere sahip. Özellikle II. Abdülhamid döneminin tartışmalı konuları arasında yer alan hafiyeler ve jurnaller ile ilgili bu yazımızda olayın perde arkasına inelim. Hafiye, dilimize Arapça’dan geçmiş bir kelime. Gizlilik içinde araştıran ve bilgi toplayan demektir. Bilhassa II. Abdülhamid devrinde; şahıslar, çeşitli konular, olaylar, bölgeler hakkında gizlice bilgi toplayan ve bu bilgileri rapor halinde sunan kişiler için kullanılmıştır. Jurnal ise Fransızca’dan dilimize giren bir kelime. Günlük, gazete, polis raporu gibi anlamlar ifade etmektedir. Bu iki kelimenin II. Abdülhamid devri için özel bir anlam içerisinde kullanıldı. Aslında, II. Abdülhamid...
TÜRKÇEDEKİ ARAPÇA VARLIĞI NE KADAR?
İLETİŞİM, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih, Uncategorized

TÜRKÇEDEKİ ARAPÇA VARLIĞI NE KADAR?

Bir milleti, bir kültürü, bir toplumu ayakta tutup onu gelecek nesillere aktaran en önemli hazine varlığı dildir. Önceki yazılarımızda bahsettiğimiz Türk medeniyetine de atıfta bulunaraktan Türk dili çok dinamik ve diğer dillerle etkileşimli bir dil olmuştur. Çok köklü ve değişken olduğu da bilinmektedir. Küreselleşme olgusunun hayatımıza girmesiyle dilimizde bu süreçten büyük çapta etkilenmiştir. Zaten Türkiye Türkleri'nin bu topraklarda bu aşamaya gelinceye kadar tarihi süreçte dili çok farklı dillerle alışverişte bulunmuş ve ilk çıktıkları Orta Asya'daki arı Türkçe homojenliğini yitirmiştir. Bu yazımızda da uzun yıllardır ve özellikle Türkiye'nin çağdaş tarihinde yer alan önemli bir tartışma konusu olarak Türkçe'nin homojenliği ve dilimizdeki en fazla yabancı kelime varlığı olan Ara...
Türkiye’nin Korona Savaşı ve Tarafları, Polis, Sağlık Çalışanı, Vatandaş, Politikacı
Bilim, Ekonomi, MAKALELER, Psikoloji, Siyaset ve Politika

Türkiye’nin Korona Savaşı ve Tarafları, Polis, Sağlık Çalışanı, Vatandaş, Politikacı

Çin'in Wuhan kentinden çıkıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs ile 1 yıl önce tanıştık. Daha dün gibi aklımıza ilk vakanın çıktığı gün geliyor ve ne kadar da çabuk geçmiş zaman, deyiveriyoruz. Koronavirüsün yarattığı küresel ölçekte salgın atmosferi dünya vatandaşlarının tüm sosyal ve kişisel alışkanlıklarda köklü değişikliklere gidilmesini zorunlu kıldı. Artık hepimiz, her iş grubu, her hükümet ve devlet yepyeni bir yapıya bürünmüş durumda. Buna ilaveten bu virüs bize yeni tecrübeler ve bilgi birikim kazandırması açısından normalde merak edip araştırmayacağımız, tatbik etmeyeceğimiz kadar dinamik bir mentalite ve fiziğe sahip olduk. Bu tecrübeyle birlikte kim bilir iyice yaklaşan 2021 yılı bu sayede toparlanma ve virüsten kurtulma yılı olur. Temennimiz bu yöndedir.Şimdi bu yazımızda da ülk...
En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet
Bilim, HARİTALAR, Savunma Sanayi, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet

İnsanlık tarihinde en önemli mevzu uygarlık tarihidir. Bilime göre ilk insanın dünyadaki varlığı ve onun ataları 2 milyon yıl öncesine kadar giderken, dinler ise insanoğlunun yaklaşık 15 yıl yaşında olduğunu söyler. Bu konularda din ile bilim çelişse de ortak bir görüş olarak uygarlık tarihinde ortak sonuçlar elde etmişlerdir. Şimdi, insanların avcı toplayıcılığı bırakıp sosyal bir varlık olarak yaşamaya karar vermeleri ve bunun sonucunda medeniyetleri ortaya çıkarmasıyla diğer insan topluluklarına göre ön plana çıkan medeniyetler ve onların günümüzdeki mirasçı ilkelerini göreceğiz. Altını çizmekte fayda var. Halen ihtilaflı olan hakkında yeterince kanıt bulunamayan kültür medeniyetleri sayılmamıştır. Biz burada dünyanın 10 büyük ve diğer uygarlıkları etkileyen kurucu ve özgün olan uygarl...
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’NİN TARİHİ İLİŞKİLERİ: OSMANLI VE SAFEVİLER
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’NİN TARİHİ İLİŞKİLERİ: OSMANLI VE SAFEVİLER

İki devlet tek millet anlayışıyla birbirlerine tarihsel ve soydaş birlikteliği ile yıllardır muhabbet içerisinde olan Türkiye ve Azerbaycan devletleri, şu an gündemde olan Karabağ Savaşı ile tekrar belirginleşti. Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği birçok farklı kültürden ve diplomatik yaklaşımdan komşuları bulunuyor. Bu komşulardan bazılarıyla konjonktür gereği ticari, askeri ve siyasi dost veya müttefik olurken (Gürcistan, Bulgaristan gibi.), bazıları ile diplomatik olarak düşman veya kriz halindedir. Bu çeşitli diplomatik ilişkilerinde asıl müttefiki ise, soydaş olarak gördüğü Azerbaycan ile olmuştur. Azerbaycan'ın yeri Türkiye'de bambaşkadır.1990'da SSCB dağılınca bu birliktelik giderek artmıştır. Bu yakın ilişkiler, Türkiye tarihine ve Atatürk'e büyük saygı gösteren Azerbayc...
TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ  II.
blog, HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ II.

1770 - 1923 yılları arasında bu coğrafyadaki göç hareketleri haritasına göre, bu yıllar arasında 5 milyon Müslüman ve 1.9 milyon Hristiyan zorla yerinden edilmiştir. Daha önceki yazımızda Anadolu'ya Osmanlı öncesindeki Türkler'in kitlesel göç hareketlerini ve akınlarını incelemiştik. Anadolu'nun jeopolitik ve stratejik önemini, iklimini ve tüm özelliklerini inceleyip burasının neden göç hareketleri için cazip olduğunu açıkladık. İlk Çağ, Uygarlıkları, İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletleri ve nihayet Büyük Selçuki Devleti'ne kadar geldik. Şimdi Türk ve Anadolu tarihinde 623 yıllık yeri olan Osmanlı İmparatorluğu'na geçmeden önce Anadolu'daki çok da ekseriyete sahip olmayan Türk nüfusunun, Moğol İstilası sonucu artmasına kısaca değineceğiz. Moğol Atlılarını temsil e...
TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ  I.
blog, HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ I.

Bundan önceki yazımda ABD'nin göçlerle kurulmasını ve ABD göç tarihini anlatmıştım. Bugün, daha derine inen ve bizi ilgilendiren bir ülkeye değineceğiz. Bu ülke, ABD gibi 200 küsur yıllık değil, tarihi ve kültürüyle en zengin uygarlıklar arasında gösterilen 5 bin yıllık Türk milletinin kurduğu Türkiye'den başkası değildir. Öncelikle birçoğumuzun bildiği Orta Asya'da başlayan Türkler'in serüveni, coğrafi, siyasi ve sosyokültürel etmenler sonucunda göçlerle gelişme faslına girmiştir. Her dünya vatandaşı insani olarak eşit olsa da her milleti millet yapan belli belirleyici nitelikleri vardır ve buna göre davranış gösterirler. Coğrafya ve doğduğun toplum kaderin olur. Türkler de ilk olarak Orta Asya'nın bozkırlarında başlayan yolculuklarıyla çevre bölgelere gitmişlerdir. Göç Destanı...
GÖÇMENLERİN KURDUĞU ÜLKE: ABD
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

GÖÇMENLERİN KURDUĞU ÜLKE: ABD

GÖÇMENLERİN KURDUĞU ÜLKE: ABD Her sene Ekim ve Kasım aylarında ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişi, ABD sürekli oturma izni olan Greencard'a başvuru  yapıyor. Eğer olumlu yanıt alırlarsa bu insanlar artık resmen bir göçmen oluyorlar. Yılda ortalama 55.000 kişiyi bu yolla ülkeye alan ABD'nin göçmenlik kavramıyla tarihsel ilişkisini, gelin beraber inceleyelim. İçerisinde bulunduğumuz modern dünyanın bir gerçekliği olarak göç olgusu, artık İlk Çağ Kavimler Göçü gibi belirli ve sınırlı bir coğrafyada olmayıp tüm dünyaya yayıldı. İnsanların göç etmesinin sebepleri arasında, terör, kıtlık, refah düzeyi düşmesi gibi onlarca sebep sayılabilir. Türk milleti de asırlara sahip tarihinde göç olgusunun yabancısı değildir. Orta Asya'nın kuraklaşan toprakları ve kıt kaynakların yetem...