Köy Enstitüsü Dosyası: Nasıl Kapatıldı?

Köy Enstitüleri’nin etkinliğini gösterdiği yıllar Dünya genelinde sorunların zirveye ulaştığı dönemle aynı dönemdir. 1929 Buhranı ülkeleri kendi kendilerine yetme çabalarına iterken Köy Enstitüleriyle tarihsel anlamda paralel sayılabilen 2. Dünya Savaşı’nın … Read More

Köy Enstitüsü Dosyası: Nasıl Kuruldu?

Türk tarihinde eğitim-öğretim için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlere rağmen ne yazık ki Cumhuriyet’in ilan edildiği yıllarda ülkenin eğitim seviyesi oldukça düşüktür. Nüfusun %80’i civarı köylerde yaşarken, ülkenin okur-yazarlık oranı … Read More

I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı: Benzerlikleri ve Farklılıkları

Günümüzden 100 yıl kadar uzaklıkta Dünya genelinde yaşanan iki büyük savaş Dünya’yı kana bulamıştır. 20. Yüzyılın ilk yarısında Dünya’yı kasıp kavuran 1. Ve 2. Dünya Savaşı’nın birbirinden çok farklı özelliklere … Read More

Uluslararası Af Örgütü: Sen de bir mum yak!

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), insan haklarının sağlanması ve korunması üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gönüllü üyeliklerle çalışmalarını sürdüren bu küresel örgüt her insanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve … Read More

Karlofça’dan Cumhuriyet’e Balkan Müslümanlarının Medeni Hakları

Balkanlar’da yaşayan Müslümanlar ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yakın bir ilişki vardı. Bu ilişki sebebiyle Müslümanlar kendilerini Osmanlı’nın bir parçası gibi görmüşlerdir. Dolayısıyla “Türk” ve “Müslüman” kavramları artık farklı kişileri veya … Read More

KEŞMİR’DE NELER OLUYOR?

Güney Asya’nın güzelliklerinin bir tablo gibi güzelliği ile “cennet vadi” ismiyle de bilinen Cammu ve Keşmir’de hayat 1800lü yıllardan bu yana güzelliğine gölge düşüren olaylarla devam ediyor. Batıda Pakistan, kuzeydoğusunda … Read More

TERÖRİZM İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Geçen yazımda bahsettiğim gibi terörizmi anlamaktaki en büyük sorun “Terörist mi?/Özgürlük savaşçısı mı?” ikilemidir. Bakış açısına göre değişkenlik göstermesi, terörizmi tanımlamayı zorlaştırdığı gibi nasıl mücadele edilebileceği sorununu da zorlaştırmaktadır. Mücadele … Read More

SİYASAL ŞİDDET VE MODERN TERÖRİZM

Terörizm gün geçtikçe gündemi daha çok meşgul etmeye başlamıştır. Televizyon, internet, sosyal medya gibi mecraların kullanımının artmasıyla genişleyen terörizm ve etkileri, artık yalnızca olayların yaşandığı yerde ve yalnızca fiziki etkileriyle … Read More

Savaş Hukuku ve Savaş Suçları

Dünya, insanlık tarihinin başından bu yana iki ülke arasında, birden fazla ülkenin taraflaşarak veya Dünya Savaşı şeklinde çeşitli çatışmalara, savaşlara şahit olmuştur. Savaşlara katılan ülkelerin, halkların da haklarının korunması insan … Read More

ABD’nin Vietnam Fiyaskosu

DOMİNO TEORİSİ Soğuk Savaş dönemi ABD ile Sovyetler arasındaki güç mücadelesinin ve gövde gösterisinin en yüksek olduğu dönemdir. Sovyetler Birliği komünizmi yaymaya çalışırken ABD de komünizme izin vermemek üzere bir … Read More