Pazar, Eylül 19

Finlandiya’da Eğitim

Önsöz:

Mustafa Kemal Atatürk, eğitim reformlarını gerçekleştirirken Finlandiya örneğini göz önünde bulundurmuştur. Finlandiya’nın eğitim sisteminden bahseden kitapları ders olarak okutmuş, bu kitapları her daim başucunda bulundurmuştur.
Bu yazı, keskin kılıçlarını eğitim sisteminden sorumlu şahıslara yöneltme amacı taşımamakla birlikte, hedeflediğimiz sistem ile elimizdeki sistemi karşılaştırmaktadır. İki sistem arasındaki bazı farklılıklar iyiye işaret edebilir, bir sorunun kaynağı olabilir ya da herhangi bir şey ifade etmeyebilir. Fakat inandığımız şey, ancak bu iki sistemi tam olarak daire içine alabildiğimiz zaman gerçek çıkarımları yapabileceğimizdir. Bu yazı, çıkarımların tamamımı okuyucuya bırakmış,duygusal yaklaşımlara yer vermemiştir.

Finlandiya’da Eğitim:

Günümüz Türkiyesi’nde en çok tartışmaya sebep olan konulardan biri eğitim meselesidir. Bu meseleyi kanımızca ilginç yapan en önemli husus kıdemli yöneticilerden halka herkesin değişimde hemfikir olmasına karşın; on beş yıl* içerisinde tam on dört kez sistemin, altı kez ise bakanın değişmesi fakat yine de çözümün bulunamamasıdır.

 Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
-Mustafa Kemal Atatürk

Dünya’nın pek çok ülkesinde problemler yaşansa da bazı ülkeler eğitim probleminin üstesinden gelebilmiştir. Eğitim probleminin** üstesinden gelebilmiş ülkelerin başında Finlandiya gelir. Aşağıda Finlandiya’daki sistemin Türkiye’deki sistem ile arasındaki farklar incelenmiştir.
Finlandiya’nın okulları öğrencilerin güneşten bolca faydalanabileceği, en iyi havalandırma sistemleri ile donatılmış okullardır. Okulu ile evi arasındaki mesafenin 5 km’den az olduğu öğrencilerin bisikletle ya da yaya okula gittiği bu sistemde mesafenin 5km’nin üstüne çıktığı yerler için ücretsiz servis sağlanır. Finlandiya’da okullar ağustos ayının ortasında başlayıp haziran ayının başında kapansa da günlük teneffüs ortalamaları 75*** dakikadır.Ders programlarını öğrencilerin seçtiği bu ülkede dersler sabah 10-12 arasında ve öğlen 2-4 arasında işlenir.

Finlandiya’da öğrenciler derslerini müzik, drama ve sporla birlikte öğrenir.Böylece hem eğitimli hem de sağlıklı birer birey olarak yetişirler. İlginçtir ki sporun bu denli yaygın olduğu Finlandiya’da spor müsabakalarına rağbet yok denecek kadar azdır. Başarılı öğrencilere özel sınıflar bir yana dursun, burada özel okul dahi yoktur. Ülkenin dört bir yanında bolca bulabileceğiniz kreşlere katılım %97’dir.
17 yaşına kadar zorunlu eğitim alan kişi yüzdesi ise %100’e yakındır.

Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister!
 -Mustafa Kemal Atatürk

7-16 yaş arası öğrenciler için okul materyalleri ve yemek devlet tarafından karşılanır. Pedagojik bilgi ve teorik pratik bütünlüğüne sahip öğretmenleri ile öğrenciler beslenme saatleri dahil hep bir aradadır.Finlandiya’da öğretmenlik, en başarılı öğrencilerin hep olmak istedikleri saygın bir meslektir ve “yaşam boyu öğrenenler” olarak bilinir.Ayrıca “Bireysel Farklılıklar ve Ebeveyn ile Ortak Çalışma” adı altında eğitimlere de tabi tutulurlar.

Öğretmenlik, ömür boyu süren bir öğrenciliktir.
-Mustafa Kemal Atatürk

Tüm bunlara ek olarak Türkiye ile benzer yıllarda temeli atılmış Finlandiyanın eğitim sisteminde ne ebeveynlere ne de ödevlere yer vardır. Okullar öğrencinin ve öğrenmenin yegane yeridir.Ayrıca öğrenciler öğrenimlerinin sekizinci ve onuncu yılları arasında Ev Ekonomisi ve El Sanatları derslerini de alırlar.

Finlerin liseye giriş sınavlarının Türkiye’deki ile benzerliğinin altını çizerek burada genel bir üniversiteye giriş sınavının olmadığını belirtelim.Burada yapılan başvuruların sayısına göre üniversiteler öğrencileri kendilerine ait sistemleriyle seçer.

Ulu Önderin eğitim hakkında kurduğu cümleler ile Finlerin sisteminin benzerliği açık bir şekilde görülmektedir. Sistemin çarklarından diri diri geçmiş birisi olarak eğitimin öğrencilere sistemi anlatarak değil, sistemin öğrencileri anlayarak işleyeceğine inanıyorum.Bizce bu noktada,başka medeniyetlerin çarkları değil, öğrenciye ve öğrenmeye karşı anlayışları örnek alınmalıdır.

Yusuf Çağrı

*2017 verileri esas alınmıştır.
**Bizce doğru eğitimin yolu içinde bulunduğumuz çağın değişikliklerine sürekli ayak uydurmaktan geçer. Bu sebeple eğitim, sürekli güncellenmesi ve geliştirmeden kaçınılmaması gereken bir problemdir.
***Amerika’da bu süre 27 dakika iken, Türkiye’de 45 dakikadır.

Kaynakça:

Website:
https://www.gazeteduvar.com.tr
http://www.merakkonulari.com
https://www.egitimpedia.com

Kitap:

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, GRIGORIY PETROV

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir