ISRAIL’IN BÖL VE YÖNET STRATEJİSİ

ISRAIL’IN BÖL VE YÖNET STRATEJİSİ

1.Kısaca Israil’in Kurulușu:

Ingiltere’nin bölgeden çekilmesi ve bölgenin BM tarafından verilen karara göre șekillendirilmesini istemesinden Sonra Filistin Arap ve Yahudiler arasında eșit olarak bölüștürüldü. 19. Yüz yılda, altı buçuk yüz yıl Sonra ilk defa bir yahudi devleti kurulmuș oldu. Çok zaman geçmeden bir yıl sonra ilk Arap-Israil savașı bașladı. 1948 yılında İsrail bağımsızlık savașı dediği mücadeleyi kazandı. Israil Batı șeria ve Gazze șeridi hariç bütün Filistini ele geçirdi. Israil bu zaferden Sonra büyük bir kıyıma bașladı Filistin topraklarında 1 ocak 1948 yılında Filistin de 600 bin Yahudi yașarken iki katı kadar Arap yașamaktaydı ancak 1950 de arapların sayısı 150 bine kadar düștü. Aynı zamanda Dünya’nın her yerinde yașayan Yahudileri Filistin’e göç ettirmek için çareler arandı “Geri dönüș kanunu” çıkarıldı. Temel amaç Ulkedeki Yahudi varlığını sağlamlaștırmaktı. Bir yandan da Araplara baskı ve Katliam uygulayarak alan açma amacı güdüldü, bilimçli süpürülme yapıldı. Toplu kurșuna dizmeler, evlere kapatip yakma ve cocukları kafalarına sopalarla vurup öldürmek gibi vahșetlere imza attılar buda Arap – İsrail savașlarını daha da büyümesine neden oldu. 1950 sonrasında Arap devletlerin de alınan yenilgiden dolayı monarșilere olan güven azaldı ve milliyetçi, anti-emperyalist görüșlere ortaya çıkmaya bașladı.

2. Israil’in parçalama ve kendini güvene alma stratejisi:
1967 yılında Mısırda yönetimdeki El Nasr’a ani hava baskını Ile büyük hezimet yașatıldı. Golan tepeleri, Doğu kudüs, Sina yarım adası ele geçirildi. Ancak Dünya tarafından büyük tepki aldı.

Yon Kippur savașı:


Nasr yine silahlanıp sovyet silahlarına yöneldi. 1973 de Suriye ile saldırıya geçti alınan zaferlerle rehavete kapılan Israil hatları yarılmaya bașladı. Israil’i yok olma korkusu ele geçirdi. ABD’nin yoğun desteği Ile Mısır ilerlemesi durduruldu İsrail moral olarak pekisti. Suriye ordusu da Golanda durduruldu. Israil ișgal ettigi yerlerden çekildi.
Bahsettiğimiz olaylar İsrail’in aldığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun asla güvende olmayacağını gösterdi. Çünkü etrafı müslüman Araplarla kuşatılmıștı. Öncelikle politika ve strateji müslüman olmayan ve arap olmayan devletlerle müttefik olma olarak ele alındı. Iran ve Etiyopya Ile ittifak kuruldu. Ardından Arap devletleri içlerindeki azınlıklar hedef alınarak parçalama fikri ağır bastı. 1950 de hedef olarak ele alınan dost sömürgelerin ve dost monarșilerin yașatılması fikri çökünce en etkili yöntem parçala ve yönet oldu. Bu strateji 1950lerde hedef olarak alınsada 1982 de israil Dıșișlerinde eski bir görevli olan Oded Yinon’un Enformasyon Dairesi’nin Ibranice yayın yapan kivunim’de yazdığı raporda sızdı ve ortaya çıktı.

  1. Lübnan ve Suriye’nin parçalanması:

Temel amaç Lübna’nı beș parçaya bölme bu bölgeler: bir Hristiyan, bir müslüman, bir Dürzi, bir șii bölgesi kurmaktı.
Suriye’de : kıyıda șii bir devlet, Halep’te sünni bir devlet, Șam’da buna düșman bașka bir devlet, Golan’da bir Dürzi devleti kurma olarak ele alındı.

4.Irak’ın parçalama fikri:

Kuzeyde Kürt devleti, ortada Sünni devleti, Güney de șii devleti kurmak istenmiștir.

5.Mısır, Ürdün ve Körfez ülkeleri üzerindeki planlar :

Mısır: Camp David Ile Mısır’ı müttefik yapan israil bunun geçici olduğunu biliyor Mısır’ı parçalama ve Sina yardım adasını geri alma fikri gelișmiștir. Bunun için yoğun sünni arap olan nufusunun yanında kuzeyde Hristiyanların olduğu bunların kıșkırtılması Ile bir Hristiyan devlet kurması gerçekleșebilirdi. Mısır da yapılacak bir devrimin bütün kuzey Afrika’da domino etkisi yapacağı belirtilmistir. Bunun Libya, Sudan ve hatta daha uzaktaki devletleri parçalayacağını ele almıștır. Arap baharının etkilerini hala görmekteyiz önceki yazımda Kaddafi’nin devrilmesi ve iç savaș konusunda buna değinmiștim.
Lübnan iç savașına, Yemen-Umman iç savașlarına, Sudan iç savașına, Çad iç savașlarını, doğrudan silah desteği, ayrılıkçılara askeri eğitim verme ve istikbarat sağlayarak etkilemiștir.
Bahsettiğimiz planlar günümüzde büyük ölçüde uygulamıș ve devletler küçük devletçiklere ayrılmıștır. Güçlü Mısır dost oldu, Suriye parçalandı, Irak parçalandı İsrail istediği gibi Orta doğuda operasyon yapar hale geldi. Strateji ve politika büyük ustalıkla nakședildi . Vaad edilen topraklara giden yollar açılmaya bașladı. Arap baharının aslında bundan onlarca yıl önce planlandığı planlarının yapıldığını gördük. Orta doğuda birlik kalmadı, İsrail adeta Orta Doğu’nun süper ve tek gücü haline geldi. Yakın bir zamanda İsrail’in ișgal niyetleri daha açık ve uygulamaya dökülüșünü görebiliriz. ABD’nin yoğun desteği Ile daha ileri safhalara geçen emperyalist niyetler sonuca varamayacak sonraki hedefe devam edecektik. Ancak nufus olarak İsrail buna hazır değil. Bu tarz bir ișgal için Israil’e gönül vermiș bașka halklar gerekmektedir. Beș Milyon nufuslu İsrail 200 milyonluk Arap Coğrafyası șimdilik diz çöktürmüș olabilir ancak en büyük korkusu yeni Selahaddin elbet bir gün tekrar gelecektir. Israil yakın bir zamanda Abd ve Avrupa desteği Ile yeni bir süpürme ișgaline bașlayabilir yeni Dünya savașı kapıda gibi. Sizin görüșleriniz neler bizimle burdan paylașabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir