Mormonlar ve Gelenekleri

Mormonlar’ın tarihi 1820’lere dayanır. Amerika’da Joseph Smith (1805 – 1844) tarafından başlamış olan bir dini harekete ya da tarikata denir. Bu tarikat Joseph Smith’in iddiasına göre 1820’lerde başlayan bir vahiy serisiyle şekillenmiştir. Josep Smith’in iddiası, önce İsa Mesih’in sonra da melek Moroni’nin kendisine göründüğüdür.
Tarikatın resmi kuruluş tarihi Joseph Smith’in yazmış olduğu Mormon Kitabı’nın yayımlandığı yıl olan 1830’dur. Mormon ismi de işte bu kitaptan gelir.
Joseph Smith’in iddiasına göre Mormon Kitabı 4. yy’da Moroni isimli meleğin babası tarafından yazılmıştır. Moroni’ye göre, bu kitap Amerika kıtasında bir zamanlar yaşamış olan antik topluluklar hakkında bilgi veriyordu. Ona göre bu kitaplar New York eyalatinde Palmyra köyünde altın levhalarda yazılmıştır. ( kutsalkitap.org-mormonlar kimdir?)


Peki mormonlar Hristiyan mıdır? Bu sorunun cevabı hem evet hemde hayırdır. Temelde Hristiyanlıkta geçen tanrı’nın tek ve ulu olması fikrini reddederler. Onlara göre tanrı başta bir insan bedenindeydi ve yükselerek tanrı oldu. Ayrıca baba-oğul ve kutsal ruhu farklı üç kişi olarak tasvir ederler yani üç tanrı temelde oluşmuş olur.
Ayrıca Mormonlara göre ABD havva ve Adem’in yaşadığı , meyveyi yiyerek cezalandırıldığı yasak bahçeyken İncilde bu bahçenin Orta Doğuda olduğu söylenir.
Mormonlara göre Adem ve Havva’nın meyveyi yemesi kötü bir şey değildir çünkü bu yolla onlara bilgelik ve çoçuk doğurma hakkı verilmiştir. Ancak Hristiyanlık bunu kesinlikle reddeder.

Ayrıca Mormonlara göre çocuklar 18 yaşından sonra evlenmeli ve çok sayıda çocuk yapmalıdır böylece Dünya daha yaşanılır yer olabilir. Mormonlar ayrıca 18 yaşından sonra kutsal yolculuk denen göreve çıkar Dünya’nın değişik yerlerine dağılığ dine davet ederler.
Bir erkeğe birden fazla eş ile evlenme imkanı verilir böylece hızlı nufus artışı elde etmek istenir. Joseph Smith’in 40’tan fazla eşi olduğu söylenir. Mormon nikahlarına din dışından olan kimse alınmaz ve din kardeşleri ile birlikte bu düğün yapılır. 18 yaşından sonra evlenmemek uygun görülmez ve evde kalmış gözü ile bakılır. Ayrıca boşanma hem mahkeme hemde kilise önünde yapılır ve çok zor şartlar altında ancak nikahbozulabilir. Mormonlara göre vayih gelmeyedevam eder yani sürekli yeni peygamber yollanır onlarla yol gösterilmeye devam edilir. Her mormon’un evinde en az 1 yıl yetecek kadar yiyecek bulunur. Bu şekilde başlayacak olan Armagedon savaşına hazırlık yapılır. Mormonlar ekonomik ve kendi içlerinde sosyal olarak iyi durumda olan bir topluluktur. Ayrıca nufus artım hızında en hızlı çoğalan topluluklar arasındadır.
1978 yılına kadar siyahi bireylerin tanrı tarafından lanetlendiği ve Mormon olamayacakları ifade edilirken bu yıldan sonra gelen yeni vahiy ile siyahilerde birer birey olarak kabul edilmiştir. Şu anda mormonların Dünya üzerinde yaklaşık olarak 15 Milyon kişi olduğu düşünülmektedir.
2020 itibari ile Güney Afrika’da 3 tapınak bulunurken bunların dışında Afrika’nın değişik bölgelerinnde 8 tapınak daha yapılmayabaşlanmıştır.
‘Word of Wisdom’ (Erdem sözü). Dedikleri kurallar bütün hayatlarını şekillendiriyor. Sosyal hayattan , yemeğe, cinsel hayata kadar herşey bukurallar etrafında şekillenir. Yılda iki kez peygamberleri aracılığı ile sohbetler düzenlenir. Hristiyanlıkta geçen doğar doğmaz vaftiz etme fikri Mormonlar için 8 yaşında vaftiz etme fikri olarak değişir. Evlenmeden önce cinsel ilişki kesinlilkle yasaktır.
Erkekler sadece rahip olabilir kadınlara bu hak verilmiyor. Eş cinsel ilişkiler kutsal kitapta kesinlikle yasaklanıyor. Şu anda Türkiye’de 100 civarı müritleri olduğu düşünülüyor.
Amerikan dizi ve filmlerinde Mormonlar çoğunlukla dalga konusu yapılmaktadır. Gelenekleri farklı şekilde anlatılıp bunlar üzerinden komedi programları yapılmaktadır. Bir çok yapımda Mormon yerine moron isimlerinin kullanıldığını görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir