Sıra Dışı Devrim Türü : Renkli Devrimler{{text}}

Devrimle ilgili şu zamana bir çok tanım yapılmıştır. Genel bir tabirle devrim, toplumsal düzendeki köklü değişiklerdir diyebiliriz. Devrim belirli etkenlerin kitle hareketleri ile birleşmesiyle meydana gelir. Tarihteki devrimlerin çoğu kanlı bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan devrimin vazgeçilmesi olarak şiddet görülebilir. Ancak son zamanlarda gördük ki devrimin vazgeçilmezi şiddet değildir. Vazgeçilmez olan ve başarıya ulaştıran etken kitlelerin var olan durumdan hoşnutsuzluğu ve bunu dile getirmeleridir. Hiç bir şiddet olayı olmadan meydana gelen bu devrimlere “ Renkli Devrim” denmektedir.

Başta Soğuk Savaş sonrası dağılan SSCB ülkelerinde meydana gelen devrimleri tanımlamak için kullanılan bu terim daha sonra kapsamını genişletmiş ve farklı bölgelerdeki devrimleri de içerisine almıştır. Renkli Devrim ismi eylemlerin çoğunda sembol olarak bir çiçek yahut rengin sembol olarak kullanılmasından gelmektedir. Bu devrim hareketlerinin başlangıcı olarak 1986’da Filipinler’de meydana gelen Sarı Devrim gösterilmektedir.

Renkli Devrimleri diğerlerinden ayıran en önemli özelliği yöntem olarak kendine şiddeti seçmemesidir. Renkli Devrimler şiddetsiz bir şekilde halkın sokağa inip isteğini dile getirmesiyle başarıya ulaşmışlardır. Renkli Devrimler’de rol oynayan ana unsur sivil toplum kuruluşları ve öğrenci aktivistleri olmuştur. Toplumun önemli bir kısmını harekete geçiren eylemler hükümet üzerinde ağır bir baskı yaratmaya muktedir oluyordu. Bu sayede devrimciler amaçlarına kansız bir şekilde ulaşmış oluyorlardı. Bu devrim türünün ateşleyicisi genelde tartışmalı seçimler olmaktadır. Tartışmalı seçimlerin ardından muhalefetin sonucu kabul etmemesi ve halkı sokağa çağırması ile başlar. Fakat bu özelliğe uymayan Renkli Devrimler de mevcuttur. (Bazı yazarlara göre Gezi olayları da bir Renkli Devrim hareketi olarak görülmektedir.)
Renkli Devrimlerin ortaya çıkışına baktığımızda 3 ana etkenin bir araya geldiğini görüyoruz. Bunlar Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan ve diğer devrimin yaşandığı ülkelerde ortaya çıkmış veya çıkarılmıştır. Çıkarılmıştır ibaresini kullanmakta yarar vardır çünkü Renkli Devrimler her zaman emperyalist güçler tarafından desteklenmiştir.

Bu etkenleri şöyle sıralayabiliriz :

  • Devrime öncülük edecek aydın lider kesimin olması
  • Devrim öncesi iktidara gelme olasılığı büyük bir muhalefetin olması
  • Devrim yanlısı bir yayın topluluğunun olması

Yakın çevre politikası ve Renkli Devrimler

Yakın çevre politikası özetle SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu kaybetmemek adına yeni oluşan devletleri kendi eksenine çekme ve orada kukla bir yönetim kurmak üzerineydi. Bu politikanın karşısına çeşitli engeller çıkmıştır. Bunlardan biri de konumuz olan Renkli Devrim’dir. Ukrayna’da yaşanan Turuncu Devrim bunun güzel bir örneğidir.

ÜlkeDevrimTarih
PortekizKaranfil 1974
UkraynaTuruncu2005
KırgızistanLale2005
GürcistanGül2003
TunusYasemin2011
ÇekoslavakyaKadife1989
SlovakyaBuldozer2000
FilipinlerSarı1986
Irak Mor2005
LübnanSedir2005
KuveytMavi2005
Beyaz RusyaKot2006
MynamarSafran2007
MoldovaÜzüm2009
İranYeşil2010
MısıLotus2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir