PROPAGANDA NEDİR? PROPAGANDA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? ÖRNEKLER ÜZERİNDEN İNCELEME

Devletler dış politikalarında benimsedikleri stratejileri uygulayabilmek amacı ile bazı dış politika araçlarından yararlanmaktadırlar. Bu araçlar diplomasi, savaş, propaganda ve ekonomik yöntemler olarak sayılmaktadır. Diplomasi, devletlerarası ilişkilerde barışçıl yöntemlerden biri olarak … Read More

Bölgesel ve Küresel Güçlerin Türkiye-Gürcistan İlişkilerine Etkileri

Uluslararası sistem, SSCB’nin dağılmasının ardından günümüzde hala devam etmekte olan yeniden yapılanma sürecine girmiştir. İki kutuplu sistemin ortadan kalktığı bu süreçte birçok istikrar sağlayamayan devlet ortaya çıkmıştır. Bu istikrarsız yapılanmaya … Read More

BİTMEYEN SAVAŞLARIYLA AFGANİSTAN

Krallık Dönemi Afganistan, modern dönemde İngiliz işgalinden kurtulmasından sonra kendine has dinamikleri olan bir kaynar kazan olmayı sürdürmüştür. İngilizleri ülkeden kovan Emanullah Han krallığını ilan etmiştir. Bir anayasa yürürlüğe koyması … Read More

I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı: Benzerlikleri ve Farklılıkları

Günümüzden 100 yıl kadar uzaklıkta Dünya genelinde yaşanan iki büyük savaş Dünya’yı kana bulamıştır. 20. Yüzyılın ilk yarısında Dünya’yı kasıp kavuran 1. Ve 2. Dünya Savaşı’nın birbirinden çok farklı özelliklere … Read More

ABD’nin Vietnam Fiyaskosu

DOMİNO TEORİSİ Soğuk Savaş dönemi ABD ile Sovyetler arasındaki güç mücadelesinin ve gövde gösterisinin en yüksek olduğu dönemdir. Sovyetler Birliği komünizmi yaymaya çalışırken ABD de komünizme izin vermemek üzere bir … Read More

Yumuşak Güç Aracı Olarak Spor: Pinpon Diplomasisi Örneği

Güç kavramının oldukça farklı bakış açılarından, farklı olaylar üzerinden tanımlar bulunmasına rağmen genel geçer bir tanım yoktur. Var olanlar yorumlanacak olursa: “Güç bir aktörün sahip olduğu kaynakları kullanarak istediğini elde … Read More

Liderlik Kaftanının Yeni Sahibi: Amerika, 1. Bölüm: Bisiklete Binen Adam

 Giriş: Hepimiz tarihin alternatiflerini konuşmayı severiz. Ya Enver Paşa başarılı olsaydı, ya Fatih Sultan Mehmet Roma’ya sefer düzenlemeyi başarabilseydi, ya Hitler Moskova’yı düşürebilseydi… Ünlü tarihçi Edward Carr, Tarih Nedir? adlı … Read More