Uluslararası Af Örgütü: Sen de bir mum yak!

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), insan haklarının sağlanması ve korunması üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gönüllü üyeliklerle çalışmalarını sürdüren bu küresel örgüt her insanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve … Read More