I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı: Benzerlikleri ve Farklılıkları

Günümüzden 100 yıl kadar uzaklıkta Dünya genelinde yaşanan iki büyük savaş Dünya’yı kana bulamıştır. 20. Yüzyılın ilk yarısında Dünya’yı kasıp kavuran 1. Ve 2. Dünya Savaşı’nın birbirinden çok farklı özelliklere … Read More

SÖMÜRGE YARIŞI: Afrika’ya Hücum

Modern sömürge anlayışından bahsedilince ilk akla gelen şey Afrika’nın sömürgeleştirilmesidir. Bu yazıda modern beyaz Avrupalının, tamamıyla ilkel olarak gördüğü Afrika kıtasında kanla ve asimilasyonla kurduğu egemenliği ve sömürge yarışını anlatacağım. … Read More