Pazartesi, Eylül 20

Etiket: #başarı

AİLE TUTUMUNUN VE SINAV KAYGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
MAKALELER

AİLE TUTUMUNUN VE SINAV KAYGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Eren Topkaya Kemal Özdemir Serdar Öztürk İnsan davranışlarının temeli olan kişiliğin kişinin doğumundan ölümüne kadar geliştiği ve süreklilik gösterdiği kabul edilir. Bu gelişimin temel taşları ise çocukluk döneminde atılır. Bu bilgiye dayanarak kişilik gelişiminde en önemli etkenin aile olduğunu söylenebilir. Toplumun en küçük yapıtaşı olan aile, aynı evi paylaşan insan topluluğundan daha fazlasıdır. Bundan dolayı ailenin, çocuğu gelecek için fiziken ve ruhen sağlıklı yetiştirmesi en önemli vazifesidir. Bu süreçte ailelerin çocuklara farklı tutum sergilemeleriyle farklı aile tipleri oluşmuştur. (Yapıcı, Ş. ve M. Yapıcı (2005) Aile tutumlarının farklı olmasına neden olan bazı faktörler vardır. Bu faktörlerin etkisiyle tutumlarda farklılıklar meydana gelir. Bu farklılıkların...