Cumartesi, Eylül 18

Etiket: Çin

En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet
Bilim, HARİTALAR, Savunma Sanayi, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet

İnsanlık tarihinde en önemli mevzu uygarlık tarihidir. Bilime göre ilk insanın dünyadaki varlığı ve onun ataları 2 milyon yıl öncesine kadar giderken, dinler ise insanoğlunun yaklaşık 15 yıl yaşında olduğunu söyler. Bu konularda din ile bilim çelişse de ortak bir görüş olarak uygarlık tarihinde ortak sonuçlar elde etmişlerdir. Şimdi, insanların avcı toplayıcılığı bırakıp sosyal bir varlık olarak yaşamaya karar vermeleri ve bunun sonucunda medeniyetleri ortaya çıkarmasıyla diğer insan topluluklarına göre ön plana çıkan medeniyetler ve onların günümüzdeki mirasçı ilkelerini göreceğiz. Altını çizmekte fayda var. Halen ihtilaflı olan hakkında yeterince kanıt bulunamayan kültür medeniyetleri sayılmamıştır. Biz burada dünyanın 10 büyük ve diğer uygarlıkları etkileyen kurucu ve özgün olan uygarl...
KEŞMİR’DE NELER OLUYOR?
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

KEŞMİR’DE NELER OLUYOR?

Güney Asya’nın güzelliklerinin bir tablo gibi güzelliği ile “cennet vadi” ismiyle de bilinen Cammu ve Keşmir’de hayat 1800lü yıllardan bu yana güzelliğine gölge düşüren olaylarla devam ediyor. Batıda Pakistan, kuzeydoğusunda Çin ve güneyinde Hindistan ile sınırları paylaşan Keşmir’de büyük çoğunluğu Müslüman olmak üzere Müslüman ve Hindu nüfusa sahiptir. Önceleri Müslüman egemenliğinin sürdüğü bölgede bu egemenlik 1800lerin başında Sihler (Sihizm: Bir din.) tarafından sonlandırılmıştır. 1846’da İngilizler ve Sihler arasındaki savaşın kazananı İngilizler bölge yönetimini, bölgede yaşayan insanları, toprakları düşük bir miktar paraya Mihrace Gulab Singh’e (Mihrace: Hindu lider, “büyük kral”) satmıştır. 1931’de bir Hindu’nun Müslüman olması üzerine mal varlığının elinden alınarak kardeşle...
Yumuşak Güç Aracı Olarak Spor: Pinpon Diplomasisi Örneği
MAKALELER, Siyaset ve Politika

Yumuşak Güç Aracı Olarak Spor: Pinpon Diplomasisi Örneği

Güç kavramının oldukça farklı bakış açılarından, farklı olaylar üzerinden tanımlar bulunmasına rağmen genel geçer bir tanım yoktur. Var olanlar yorumlanacak olursa: “Güç bir aktörün sahip olduğu kaynakları kullanarak istediğini elde etme, kendinden daha az kaynağa sahip aktörlere de istediğini yaptırabilme yeteneğidir.” şeklinde ifade edilebilir. Ülkeler kendi içlerinde belli bir hiyerarşik düzene ve yöneticilere, belirli hukuk kurallarına sahip olmasına karşın uluslararası arenada bunun aksine üst bir hiyerarşinin olmadığı, anarşik bir düzen vardır. Anarşik yapıda aktörlerin davranışlarını kısıtlayacak veya yönlendirecek bir yapı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu da her aktörün kendini farklı alanlarda yetiştirmesi kuvvetlendirmesi anlamına gelir çünkü kendi içlerinde kuvvetlenmeleri ul...