Pazartesi, Eylül 20

Etiket: #eğitim

AİLE TUTUMUNUN VE SINAV KAYGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
MAKALELER

AİLE TUTUMUNUN VE SINAV KAYGISININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Eren Topkaya Kemal Özdemir Serdar Öztürk İnsan davranışlarının temeli olan kişiliğin kişinin doğumundan ölümüne kadar geliştiği ve süreklilik gösterdiği kabul edilir. Bu gelişimin temel taşları ise çocukluk döneminde atılır. Bu bilgiye dayanarak kişilik gelişiminde en önemli etkenin aile olduğunu söylenebilir. Toplumun en küçük yapıtaşı olan aile, aynı evi paylaşan insan topluluğundan daha fazlasıdır. Bundan dolayı ailenin, çocuğu gelecek için fiziken ve ruhen sağlıklı yetiştirmesi en önemli vazifesidir. Bu süreçte ailelerin çocuklara farklı tutum sergilemeleriyle farklı aile tipleri oluşmuştur. (Yapıcı, Ş. ve M. Yapıcı (2005) Aile tutumlarının farklı olmasına neden olan bazı faktörler vardır. Bu faktörlerin etkisiyle tutumlarda farklılıklar meydana gelir. Bu farklılıkların...
EĞİTİM VE KARİYER PERSPEKTİFİNDE GENÇLİĞİN GELECEĞİ!
Bilim, MAKALELER

EĞİTİM VE KARİYER PERSPEKTİFİNDE GENÇLİĞİN GELECEĞİ!

Volkan Atilla Ekim.2020 Toplumlar zaman içinde gelişiyor, değişiyor ve dönüşüyor. Her yeni kuşak kendinden öncekilerin kurduğu düzeni anlıyor, bu düzeni çevresinde gelişen sosyolojik ve politik değişikliklerle kendi düzeni haline getiriyor ve takip eden kuşağa devrediyor. Bu Hz. Adem’in çocukları, torunları ve onların da torunlarından beri değişmeden süregelen bir süreç.  Özellikle 40+ yaş grubunun polemik yaratmak amaçlı kullandığı “Gençlik nereye gidiyor?” klişesini, “Gençliğin ihtiyaçları neler olacak?” gibi daha sorumluluk sahibi bir forma dönüştürme isteğindeyiz. Hazırladığımız yazı dizisinde; global anlamda kendini sürekli tekrarlayan bu değişim ve dönüşümün eğitim ve çalışma hayatına etkilerini ve ne yönde evirildiğimizi, “Genç nüfus ve gelecek” perspektifi...
Finlandiya’da Eğitim
MAKALELER

Finlandiya’da Eğitim

Önsöz: Mustafa Kemal Atatürk, eğitim reformlarını gerçekleştirirken Finlandiya örneğini göz önünde bulundurmuştur. Finlandiya'nın eğitim sisteminden bahseden kitapları ders olarak okutmuş, bu kitapları her daim başucunda bulundurmuştur.Bu yazı, keskin kılıçlarını eğitim sisteminden sorumlu şahıslara yöneltme amacı taşımamakla birlikte, hedeflediğimiz sistem ile elimizdeki sistemi karşılaştırmaktadır. İki sistem arasındaki bazı farklılıklar iyiye işaret edebilir, bir sorunun kaynağı olabilir ya da herhangi bir şey ifade etmeyebilir. Fakat inandığımız şey, ancak bu iki sistemi tam olarak daire içine alabildiğimiz zaman gerçek çıkarımları yapabileceğimizdir. Bu yazı, çıkarımların tamamımı okuyucuya bırakmış,duygusal yaklaşımlara yer vermemiştir. Finlandiya'da Eğitim: Günümüz Türkiye...