Pazar, Eylül 19

Etiket: Galya

ATTİLA
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

ATTİLA

Atilla Kimdir? Attila sanıldığının aksine bozkırın ortasında ortaya çıkan bir “barbar” değildir. Kendisi ve soyu belli asil bir Hun Türk’üdür. Sanıldığının aksine bir baldırı çıplak talihin de etkisiyle koca Roma’yı paramparça etmemiştir. Tabii ki de böyle anlatılması bizim açımızdan daha romantik olmasıyla ve Avrupa açısındansa münferit bir olay olarak gösterilmesi açısından daha çok sevilir. Daha henüz Attila başa geçmemişken çok iyi teşkilatlanmış bir devlet Tuna boylarında at koşturuyordu. Dedesi Uldız hükümdarlığı zamanında söylediği “güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim” sözüyle birlikte cihanşümul bir devlet anlayışı görülmektedir. Bu söz Uldız Han’dan sonra oğulları ve torunları tarafından bir devlet politikası olarak devam ettirildi. Bu fetih ve ...