Pazartesi, Eylül 20

Etiket: Hizbullah

11 EYLÜL SONRASI TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ
Ekonomi, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

11 EYLÜL SONRASI TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ

Devletler, dış politikalarını düzenlerken her devletin kendi genel dış politika seçimlerini, o devletlerin sosyoekonomik yapılarını hesaba katmak zorundadırlar. Sağlıklı bir politika oluşturabilmemiz için diğer devleti çok iyi ve detaylı bir şekilde tanımamız gereklidir. Örneğin Fatih, İstanbul’u fethetmeden önce Rumcayı öğrenmiş, İstanbul’u karış karış ezberlemiştir. Uluslararası ilişkilere hâkim olan bakış açısı realist gelenekçi politika olduğundan çıkar ve güç odaklı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Fakat bu bakış açısı Türkiye-İran gibi ortak özellikleri oldukça fazla olan devletlerin incelenmesinde eksik kalmaktadır. Bazı alanlarda hala boşluk kalabilmektedir. Bu yüzden bu yazımı “sosyal inşacılık” yöntemini kullanarak yazmaya çalıştım. HATEMİ DÖNEMİ GELİŞMELERİ Tarihler 3 Ağusto...
REJİM İHRACATI İDDİALARI
MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

REJİM İHRACATI İDDİALARI

Kavakçı Olayı Başörtülü bir Fazilet Partisi milletvekili olan Merve Kavakçı meclis yemin törenine başörtüsü takılı olarak gittiğinde kıyamet koptu. Ecevit mecliste görev yapanların devletin geleneklerine uyması gerektiğini söyledi. “Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz.” sözleriyle Merve Kavakçı’yı meclisten kovmuştur.[1] Gazi meclisin tarihine günümüze değin süregelen ve bitmek bilmeyen bir kavganın kilometre taşlarından biri olarak geçen hadiseden sonra çifte vatandaşlığı bulunduğu gerekçe gösterilerek Merve Kavakçı’nın vekilliği düşürülmüştür. Kavakçı olayıyla birlikte İran ve Türkiye arasında yeni bir gerginlik başladı. Ecevit İran’ı “İslam devrimini ihraç etmek ve PKK’ya destek olmak çabalarını devam ettirmekle” itham etti. Bir sü...
TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ KISA TARİHİ
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ KISA TARİHİ

Türkiye ve İran Orta Doğu’nun köklü devlet geleneğine sahip ülkelerinden biridir. Tarihi dönemlerden bu yana ikili ilişkilerinde karşılık rekabet ve iş birliği olmuştur. Türkiye’nin İran ile olan ilişkileri yakın tarih boyunca çalkantılı ve istikrarsızlık şeklinde olmuştur. Son dönemdeki ilişkilerimiz ise bölgesel liderlik ve İran’ın nükleer silahlanması neticesinde nükleer çekince şeklindeki olmuştur. Her ne kadar Kasr’ı Şirin’den günümüze kadar yaklaşık 380 yıldır sınırlarımızda önemli bir değişiklik olmasa da sürekli bir güvensizlik ortamı olmuştur. Pers coğrafyası yüzyıllardır aslında Türk beyleri ve devletleri tarafından yönetilen bir bölgedir. 10. yüzyılın sonlarında Gaznelilerin yönetiminde bulanan bölge 1040 yılında Dandanakan Savaşı’nda Gaznelilerin Selçuklulara yenilmesi ile Sel...