Pazar, Eylül 19

Etiket: Kadın Jandarma

Geçmişten Günümüze Türk Kadını Ve Diğer Toplumlardaki Hemcinslerinden Farkı
Bilim, MAKALELER, Tarih

Geçmişten Günümüze Türk Kadını Ve Diğer Toplumlardaki Hemcinslerinden Farkı

Türklerde kadının rolü çok eski çağlarda başlamıştır. Kadın eski Türk Devlet geleneğinde erkekler kadar insani değerler ve özgür haklara sahip, toplum ve devlet içinde aktif bir rol oynayarak her zaman ön planda olmuştur.Avrupa’da ise modernleşmeden sonra kadın gündeme gelmiş Sanayi Devriminden sonra ancak kadının bir adı olmuştur. Onun öncesinde Eski ve Ortaçağ Avrupası’nda Türk kadını ile kıyaslanamayacak derecede güçsüz, pasif, ikinci planda olmuş toplum ve devlet tarafından ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür. Türklerde ise toplumun göçebe ağırlıklı bir toplum olması kadına verilen rolü de artırmıştır. Batı’nın aksine belli bir mekâna haps olmadan yaşayan göçebe Türk kadını mücadeleci, savaşçı her koşulda erkeğine ortak belki daha ön planda olmuştur. Bunu eski kitabeler, yazıtlar, ...