Cuma, Eylül 17

Etiket: Karabağ

DÜN VE BUGÜN DAĞLIK KARABAĞ
Siyaset ve Politika

DÜN VE BUGÜN DAĞLIK KARABAĞ

  Karabağ Sorunu 18. yüzyıl başlarında Rusya’nın bölgedeki baskıcı ve yayılımcı politikalarıyla temellenmiştir. Rusya bahsi geçen bölgenin sosyokültürel değerlerini yıkmak ve nihayetinde demografik yapısını bozmak adına çeşitli ezici eylemlerde bulunmuştur. 19. Yüzyıla gelindiğinde ise Türklere asırlar boyu yurt olmuş olan bu bölge artık Ermeni yoğunluklu, temelde ise Hristiyanlaştırılmış bir bölge haline getirildi. Böylece Ermenistan hiçbir hukuki dayanağı olmadan Azerbaycan topraklarını %20 oranında işgal etmiştir. Bölgede yaşayan 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü ise asıldı, yakıldı, esir edildi, sürüldü. Ve nihayet Sürgüne gönderilen, asılan, yakılan, esir edilenlerin torunları 27 Eylül 2020 de hakları olanı geri almak için cepheye koştular, Karabağ’ girdiler. Türkiye Cumhuriye...
OSMANLI’NIN SON RÜYASI BAKÜ’NÜN KURTULUŞU
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

OSMANLI’NIN SON RÜYASI BAKÜ’NÜN KURTULUŞU

Bir devlet vardı ölüm döşeğinde bile mazlumların yardımına koşan ve bir nesil vardı "sızlasa da gönüller düşenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından" diyen. I. Dünya Savaşı sona ermek üzereyken Çanakkale Cephesi'nde İtilaf devletlerinin püskürtülmesiyle beraber Rusya'ya yardım götürülmesi engellenmişti. Rusya yardım alamamanın etkisiyle büyük bir krize girmişti ve ardından Rusya'da "Ekim Devrimi" patlak verdi. Bu devrimin ardından Rus askerleri savaşmayı bırakmıştır. Bolşevikler ise kendilerine karşı çıkan isyanlarla mücadele etmek ve iktidarını sağlama almak durumundaydılar. Bu sebeple savaştan çekilip Osmanlı ve müttefikleri olan Almanya Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ile Brest Litovsk imzalamıştır. Rusya bu anlaşmayla I. Dünya Savaşı’nda ilk fire veren devlet olmuş...
Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Türk Bloğu
MAKALELER, Siyaset ve Politika

Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Türk Bloğu

Giriş: SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, Azerbaycan'ın yokluğunu derinden hissetti. Hepimizin bildiği sıcak denizlere inme politikaları -Kafkasya, Azerbaycan olmadan düşünülemezdi bile- ve Azerbaycanın sahip olduğu enerji kaynakları Azerbaycan'ı Rusya'nın vazgeçilmezi haline getirmişti. Her ne kadar bu problem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Azerbaycan'ı tekrar işgal ederek çözülmüş olsa da, SSCB dağıldıktan sonra böyle bir çözüme gitmek olanaksızdı. Bu probleme alternatif bir çözüm olarak Rusya, SSCB'nin dağılmasından sonra beliren yeni ülkelerde ( Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Gürcistan vs.) baş gösteren siyasal iktidasızlık problemininden sonuna kadar faydanlanmayı, bu ülkeleri ekonomik ve siyasi açıdan sınırlamayı amaç...