TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ NASIL BAŞLADI?

Savaşlar Dönemi Bu yazıda yüzyılları aşan Türk-İngiliz ilişkilerinin Osmanlı dönemini ele aldım. İngiltere ile olan ilişkilerin başlangıcının Osmanlı ile başladığı sanılsa da ilk ilişkiler Haçlı Seferleri sırasında gelişmiştir. Seferlerde sağladığı … Read More