Pazartesi, Eylül 20

Etiket: petrol

HAZAR BÖLGESİ ENERJİ REKABETİNDE RUSYA VE İRAN
Bilim, HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

HAZAR BÖLGESİ ENERJİ REKABETİNDE RUSYA VE İRAN

Rusya’nın İzlediği Politika Dünya Savaşı'na kadar Sovyet petrolleri ucuz ve taşınabiliyor olabilmesi açısından daha elverişli olarak gözükmekteydi. Sovyetler Birliğinin savaş sonrasında dağılması ile beraber Hazar Havzasında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da katılmış oldu.[1] SSCB’nin dağılmasına kadar olan süreçte Hazar Bölgesinde İran ile egemen pozisyonda olan Rusya, SSBC dağıldıktan sonra bu egemenliği sürdürmeye devam etmek istemiştir.[2] Hazar Havzasında bulunan en büyük etkenin petrol ve doğalgaz rezervlerinin barındırıyor olması politik anlaşmazlıklara itmiştir. Kıyı devletlerin bölgenin deniz mi yoksa göl mü tartışmalarının oluşması ve bu bağlamda belli bir statüye koyulması gözlenmekteydi bu tartışmayı körükleyen Rusya’nın aslında amacı o bölgeden çok uluslu şirke...
Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Türk Bloğu
MAKALELER, Siyaset ve Politika

Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Türk Bloğu

Giriş: SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, Azerbaycan'ın yokluğunu derinden hissetti. Hepimizin bildiği sıcak denizlere inme politikaları -Kafkasya, Azerbaycan olmadan düşünülemezdi bile- ve Azerbaycanın sahip olduğu enerji kaynakları Azerbaycan'ı Rusya'nın vazgeçilmezi haline getirmişti. Her ne kadar bu problem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Azerbaycan'ı tekrar işgal ederek çözülmüş olsa da, SSCB dağıldıktan sonra böyle bir çözüme gitmek olanaksızdı. Bu probleme alternatif bir çözüm olarak Rusya, SSCB'nin dağılmasından sonra beliren yeni ülkelerde ( Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Gürcistan vs.) baş gösteren siyasal iktidasızlık problemininden sonuna kadar faydanlanmayı, bu ülkeleri ekonomik ve siyasi açıdan sınırlamayı amaç...
Bedava Benzin! Suudi Arabistan- Amerika Birleşik Devletleri- Rusya Üçgeni
MAKALELER, Siyaset ve Politika

Bedava Benzin! Suudi Arabistan- Amerika Birleşik Devletleri- Rusya Üçgeni

2020'nin kara bulutları üzerimize felaket yağdırmaya devam ediyor. Çin Virüsü bir yana dursun, her ne kadar eski günlerdeki kadar revaçta olmasa da petrol; bir süre daha insanoğlunun kafa yorması gereken konulardan birisi olacağa benziyor. Petrol savaşlarını* iyice anlayabilmek için Suudi Arabistan, ABD ve Rusya aktörlerini anlamlandırabilmemiz gerekir. Çünkü unutmamak gerekir ki her ülkenin belirli bir hareket kapasitesi vardır ve bu alacakları her kararı doğrudan etkiler. Alınacak her bir karar, -karar almamak bile bir karardır.- ekonomik açıdan veya siyasi açıdan bambaşka problemler getirebilir. Örneğin ABD'nin Suudiler ile -çıkar bazlı olsa bile- ilişkilerini geliştirmesi ciddi bir karardır. Amerika radikal İslamcı bir ülke ile işbirliği yapmakla; Suudi Arabistan ise Siyonizm destekçi...