Pazartesi, Eylül 20

Etiket: tarih

En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet
Bilim, HARİTALAR, Savunma Sanayi, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet

İnsanlık tarihinde en önemli mevzu uygarlık tarihidir. Bilime göre ilk insanın dünyadaki varlığı ve onun ataları 2 milyon yıl öncesine kadar giderken, dinler ise insanoğlunun yaklaşık 15 yıl yaşında olduğunu söyler. Bu konularda din ile bilim çelişse de ortak bir görüş olarak uygarlık tarihinde ortak sonuçlar elde etmişlerdir. Şimdi, insanların avcı toplayıcılığı bırakıp sosyal bir varlık olarak yaşamaya karar vermeleri ve bunun sonucunda medeniyetleri ortaya çıkarmasıyla diğer insan topluluklarına göre ön plana çıkan medeniyetler ve onların günümüzdeki mirasçı ilkelerini göreceğiz. Altını çizmekte fayda var. Halen ihtilaflı olan hakkında yeterince kanıt bulunamayan kültür medeniyetleri sayılmamıştır. Biz burada dünyanın 10 büyük ve diğer uygarlıkları etkileyen kurucu ve özgün olan uygarl...
TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ  I.
blog, HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ I.

Bundan önceki yazımda ABD'nin göçlerle kurulmasını ve ABD göç tarihini anlatmıştım. Bugün, daha derine inen ve bizi ilgilendiren bir ülkeye değineceğiz. Bu ülke, ABD gibi 200 küsur yıllık değil, tarihi ve kültürüyle en zengin uygarlıklar arasında gösterilen 5 bin yıllık Türk milletinin kurduğu Türkiye'den başkası değildir. Öncelikle birçoğumuzun bildiği Orta Asya'da başlayan Türkler'in serüveni, coğrafi, siyasi ve sosyokültürel etmenler sonucunda göçlerle gelişme faslına girmiştir. Her dünya vatandaşı insani olarak eşit olsa da her milleti millet yapan belli belirleyici nitelikleri vardır ve buna göre davranış gösterirler. Coğrafya ve doğduğun toplum kaderin olur. Türkler de ilk olarak Orta Asya'nın bozkırlarında başlayan yolculuklarıyla çevre bölgelere gitmişlerdir. Göç Destanı...
GÖÇMENLERİN KURDUĞU ÜLKE: ABD
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

GÖÇMENLERİN KURDUĞU ÜLKE: ABD

GÖÇMENLERİN KURDUĞU ÜLKE: ABD Her sene Ekim ve Kasım aylarında ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişi, ABD sürekli oturma izni olan Greencard'a başvuru  yapıyor. Eğer olumlu yanıt alırlarsa bu insanlar artık resmen bir göçmen oluyorlar. Yılda ortalama 55.000 kişiyi bu yolla ülkeye alan ABD'nin göçmenlik kavramıyla tarihsel ilişkisini, gelin beraber inceleyelim. İçerisinde bulunduğumuz modern dünyanın bir gerçekliği olarak göç olgusu, artık İlk Çağ Kavimler Göçü gibi belirli ve sınırlı bir coğrafyada olmayıp tüm dünyaya yayıldı. İnsanların göç etmesinin sebepleri arasında, terör, kıtlık, refah düzeyi düşmesi gibi onlarca sebep sayılabilir. Türk milleti de asırlara sahip tarihinde göç olgusunun yabancısı değildir. Orta Asya'nın kuraklaşan toprakları ve kıt kaynakların yetem...
Türklerin Tarih Sahnesindeki Yeri: Bölüm 1, Türk-İspanyol İlişkileri
MAKALELER, Tarih

Türklerin Tarih Sahnesindeki Yeri: Bölüm 1, Türk-İspanyol İlişkileri

Serinin Önsözü: Kökleri oldukça eskiye dayanan Türkler, birçok farklı zaman diliminde, tarihi değiştiren birçok hamlede bulunmuşlardır. Bozkırlarda Çin ile kanlı mücadeleleri, İslam hareketine dahil oluşları, Abbasiler'in yönetimine dahil olmalarının Arap Tarihi'ne olan etkileri, Selçuklu Devleti, Osmanoğulları'nın bir imparatorluğa dönüşümü, İstanbul'un fethi ile hristiyan dünyasında oluşturulan reformlar bir yana dursun, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde; "Yurtta barış, Dünya'da barış misyonu ve birçoğu kuşkusuz Türk'ün tarihteki rolünü gözler önüne sermektedir. Politika'nın ve stratejinin böylesine önemli olduğu bu günlerde, geçmişinden ilham almayan herhangi bir bireyin, yok olmaya mahkum olduğunu bilen bizler; geçmişimizden bugüne, diğer devletlerle olan ilişkilerimizde nasıl ...