Pazartesi, Eylül 20

Etiket: türkiye

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM ve YENİLEŞME
Siyaset ve Politika, Tarih

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM ve YENİLEŞME

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM ve YENİLEŞME                                                                                                                               &...
TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİNDE BELİRLEYİCİ UNSURLAR
MAKALELER, Siyaset ve Politika, Tarih

TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİNDE BELİRLEYİCİ UNSURLAR

1.1. Tarihsel Beraberlik ve Değişimler Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı’yla beraber kurulmuştur. Dış politikada kurucu unsurların kurmuş olduğu politika sistemi değişimlere uğramış olsa da statükocu bir şekilde devam etmektedir. Bu statükocu bakış “Batıcılık” kavramıdır. Türkiye İstiklal Harbi’ni her ne kadar batılı olan devletlere karşı vermiş olsa hâkim düşünce bu savaşın Batı değerler sistemi ve kültürüne karşı değil Batı Emperyalizmine karşı verildiğidir. Esas olarak gerçekçilik hakimdir. Osmanlı’nın geri kalmışlık ve çağın koşullarına uyum sağlayamaması ve ölçüsüz hayaller sonucu hakimdir.[1] Batı konusuna Baskın Oran’ın deyimiyle açıklamak doğru olacaktır. “Batı; altyapı açısından kapitalizme, üstyapı açısından da iman yerine insan aklının üstünlüğüne dayanan bir uygarlık b...
Türkiye’nin Korona Savaşı ve Tarafları, Polis, Sağlık Çalışanı, Vatandaş, Politikacı
Bilim, Ekonomi, MAKALELER, Psikoloji, Siyaset ve Politika

Türkiye’nin Korona Savaşı ve Tarafları, Polis, Sağlık Çalışanı, Vatandaş, Politikacı

Çin'in Wuhan kentinden çıkıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs ile 1 yıl önce tanıştık. Daha dün gibi aklımıza ilk vakanın çıktığı gün geliyor ve ne kadar da çabuk geçmiş zaman, deyiveriyoruz. Koronavirüsün yarattığı küresel ölçekte salgın atmosferi dünya vatandaşlarının tüm sosyal ve kişisel alışkanlıklarda köklü değişikliklere gidilmesini zorunlu kıldı. Artık hepimiz, her iş grubu, her hükümet ve devlet yepyeni bir yapıya bürünmüş durumda. Buna ilaveten bu virüs bize yeni tecrübeler ve bilgi birikim kazandırması açısından normalde merak edip araştırmayacağımız, tatbik etmeyeceğimiz kadar dinamik bir mentalite ve fiziğe sahip olduk. Bu tecrübeyle birlikte kim bilir iyice yaklaşan 2021 yılı bu sayede toparlanma ve virüsten kurtulma yılı olur. Temennimiz bu yöndedir.Şimdi bu yazımızda da ülk...
En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet
Bilim, HARİTALAR, Savunma Sanayi, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

En Zengin Tarihe Sahip 8 Medeniyet

İnsanlık tarihinde en önemli mevzu uygarlık tarihidir. Bilime göre ilk insanın dünyadaki varlığı ve onun ataları 2 milyon yıl öncesine kadar giderken, dinler ise insanoğlunun yaklaşık 15 yıl yaşında olduğunu söyler. Bu konularda din ile bilim çelişse de ortak bir görüş olarak uygarlık tarihinde ortak sonuçlar elde etmişlerdir. Şimdi, insanların avcı toplayıcılığı bırakıp sosyal bir varlık olarak yaşamaya karar vermeleri ve bunun sonucunda medeniyetleri ortaya çıkarmasıyla diğer insan topluluklarına göre ön plana çıkan medeniyetler ve onların günümüzdeki mirasçı ilkelerini göreceğiz. Altını çizmekte fayda var. Halen ihtilaflı olan hakkında yeterince kanıt bulunamayan kültür medeniyetleri sayılmamıştır. Biz burada dünyanın 10 büyük ve diğer uygarlıkları etkileyen kurucu ve özgün olan uygarl...
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’NİN TARİHİ İLİŞKİLERİ: OSMANLI VE SAFEVİLER
HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’NİN TARİHİ İLİŞKİLERİ: OSMANLI VE SAFEVİLER

İki devlet tek millet anlayışıyla birbirlerine tarihsel ve soydaş birlikteliği ile yıllardır muhabbet içerisinde olan Türkiye ve Azerbaycan devletleri, şu an gündemde olan Karabağ Savaşı ile tekrar belirginleşti. Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği birçok farklı kültürden ve diplomatik yaklaşımdan komşuları bulunuyor. Bu komşulardan bazılarıyla konjonktür gereği ticari, askeri ve siyasi dost veya müttefik olurken (Gürcistan, Bulgaristan gibi.), bazıları ile diplomatik olarak düşman veya kriz halindedir. Bu çeşitli diplomatik ilişkilerinde asıl müttefiki ise, soydaş olarak gördüğü Azerbaycan ile olmuştur. Azerbaycan'ın yeri Türkiye'de bambaşkadır.1990'da SSCB dağılınca bu birliktelik giderek artmıştır. Bu yakın ilişkiler, Türkiye tarihine ve Atatürk'e büyük saygı gösteren Azerbayc...
DÜN VE BUGÜN DAĞLIK KARABAĞ
Siyaset ve Politika

DÜN VE BUGÜN DAĞLIK KARABAĞ

  Karabağ Sorunu 18. yüzyıl başlarında Rusya’nın bölgedeki baskıcı ve yayılımcı politikalarıyla temellenmiştir. Rusya bahsi geçen bölgenin sosyokültürel değerlerini yıkmak ve nihayetinde demografik yapısını bozmak adına çeşitli ezici eylemlerde bulunmuştur. 19. Yüzyıla gelindiğinde ise Türklere asırlar boyu yurt olmuş olan bu bölge artık Ermeni yoğunluklu, temelde ise Hristiyanlaştırılmış bir bölge haline getirildi. Böylece Ermenistan hiçbir hukuki dayanağı olmadan Azerbaycan topraklarını %20 oranında işgal etmiştir. Bölgede yaşayan 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü ise asıldı, yakıldı, esir edildi, sürüldü. Ve nihayet Sürgüne gönderilen, asılan, yakılan, esir edilenlerin torunları 27 Eylül 2020 de hakları olanı geri almak için cepheye koştular, Karabağ’ girdiler. Türkiye Cumhuriye...
TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ  II.
blog, HARİTALAR, MAKALELER, Siyaset ve Politika, TAARUZ, Tarih

TÜRKİYE’NİN UMUMİ GÖÇ TARİHİ II.

1770 - 1923 yılları arasında bu coğrafyadaki göç hareketleri haritasına göre, bu yıllar arasında 5 milyon Müslüman ve 1.9 milyon Hristiyan zorla yerinden edilmiştir. Daha önceki yazımızda Anadolu'ya Osmanlı öncesindeki Türkler'in kitlesel göç hareketlerini ve akınlarını incelemiştik. Anadolu'nun jeopolitik ve stratejik önemini, iklimini ve tüm özelliklerini inceleyip burasının neden göç hareketleri için cazip olduğunu açıkladık. İlk Çağ, Uygarlıkları, İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletleri ve nihayet Büyük Selçuki Devleti'ne kadar geldik. Şimdi Türk ve Anadolu tarihinde 623 yıllık yeri olan Osmanlı İmparatorluğu'na geçmeden önce Anadolu'daki çok da ekseriyete sahip olmayan Türk nüfusunun, Moğol İstilası sonucu artmasına kısaca değineceğiz. Moğol Atlılarını temsil e...
Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Türk Bloğu
MAKALELER, Siyaset ve Politika

Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Türk Bloğu

Giriş: SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, Azerbaycan'ın yokluğunu derinden hissetti. Hepimizin bildiği sıcak denizlere inme politikaları -Kafkasya, Azerbaycan olmadan düşünülemezdi bile- ve Azerbaycanın sahip olduğu enerji kaynakları Azerbaycan'ı Rusya'nın vazgeçilmezi haline getirmişti. Her ne kadar bu problem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Azerbaycan'ı tekrar işgal ederek çözülmüş olsa da, SSCB dağıldıktan sonra böyle bir çözüme gitmek olanaksızdı. Bu probleme alternatif bir çözüm olarak Rusya, SSCB'nin dağılmasından sonra beliren yeni ülkelerde ( Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Gürcistan vs.) baş gösteren siyasal iktidasızlık problemininden sonuna kadar faydanlanmayı, bu ülkeleri ekonomik ve siyasi açıdan sınırlamayı amaç...
Mavi Vatan’ın Bağımsızlığı Bölüm 3: Kılıç Hücumbotlar
MAKALELER, Savunma Sanayi

Mavi Vatan’ın Bağımsızlığı Bölüm 3: Kılıç Hücumbotlar

Üç tarafı denizler ve düşmanlarla çevrili ülkemizin donanma konusunda yaptığı büyük adımlardan biri de hücumbot katagorisinde bulunan kılıç sınıfı hücumbotlar. Operasyonel olarak hızlı ve etkin müdahale yeteneği ile ön plana çıkan Hücumbotlar, ABD ile yapılan deniz harbi eğitiminde Dünyada ilk defa Hücumbot ile Destroyer batırılmasını sağlamıştır.( Simülasyon) bu başarıda hiç şüphesiz askerlerimiz’in taktiksel tecrübeleri’nin üst düzey olması’nın büyük önemi vardır. . TCG Mızrak Gemi Komutanı Deniz Kurmay Binbaşı İrfan İskender, yaptığı açıklamada, 9 kılıç sınıfı hücumbotun su üstü harbinde kullanıldığını söyledi. Hücumbotların en büyük özelliklerinin yüksek süratte istenilen hedeflere taarruz gerçekleştirebilmektedir. Hücumbotlar, 40 knot (72 kilometre-hız) süratle 512 hedefi...