Cuma, Eylül 17

Etiket: Yumuşak Güç

Yumuşak Güç Aracı Olarak Spor: Pinpon Diplomasisi Örneği
MAKALELER, Siyaset ve Politika

Yumuşak Güç Aracı Olarak Spor: Pinpon Diplomasisi Örneği

Güç kavramının oldukça farklı bakış açılarından, farklı olaylar üzerinden tanımlar bulunmasına rağmen genel geçer bir tanım yoktur. Var olanlar yorumlanacak olursa: “Güç bir aktörün sahip olduğu kaynakları kullanarak istediğini elde etme, kendinden daha az kaynağa sahip aktörlere de istediğini yaptırabilme yeteneğidir.” şeklinde ifade edilebilir. Ülkeler kendi içlerinde belli bir hiyerarşik düzene ve yöneticilere, belirli hukuk kurallarına sahip olmasına karşın uluslararası arenada bunun aksine üst bir hiyerarşinin olmadığı, anarşik bir düzen vardır. Anarşik yapıda aktörlerin davranışlarını kısıtlayacak veya yönlendirecek bir yapı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu da her aktörün kendini farklı alanlarda yetiştirmesi kuvvetlendirmesi anlamına gelir çünkü kendi içlerinde kuvvetlenmeleri ul...